Ethiopia Kerosene prices, litre, 22-Nov-2021

Ethiopia Kerosene prices
Litre Gallon
 ETB 23.180 87.746
 USD 0.490 1.855
 EUR 0.437 1.654
Ethiopia: The price of kerosene is 23.18 Ethiopian Birr per litre. For comparison, the average price of kerosene in the world for this period is 40.52 Ethiopian Birr. The chart below shows the price of kerosene in the country relative to other countries.

Kerosene prices, 22-Nov-2021
(litre, Ethiopian Birr)
0.283
8.819
17.949
17.965
18.652
19.132
20.054
20.291
20.502
23.180
25.080
25.166
31.492
31.675
32.509
33.481
35.125
35.495
36.504
36.553
36.986
37.770
37.881
39.108
39.774
40.840
40.995
41.163
41.319
42.848
43.075
43.893
44.074
44.435
44.920
45.106
45.307
45.437
46.237
46.938
47.217
47.379
47.455
48.315
48.598
48.707
49.191
49.485
49.831
50.608
50.980
51.404
52.026
52.393
53.092
53.964
67.964
76.245
108.092
0
27
54
81.1
108.09
This site uses cookies.
Learn more here


OK